Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az élet egy hologramban?

2014.04.01

 

holographic-world.jpg

Az élet egy hologramban

Azzal a gondolattal és hittel növünk fel, hogy a világ és a valóság amiben létezünk valami kézzelfogható, fizikai, és csupán az, amit érzékelünk. Azonban nem csak ez a gondolatfolyamat válik kiábrándítóvá a különféle nehezen megmagyarázható jelenség miatt, de az érzékelésük valósággá válik, mint amelyek teljesen szubjektívek, amelyek nem tükrözik az objektív valóságot, ha az a valóság egyáltalán létezik. A tudásban és információban való jelentős haladással, melyet az emberiség a legújabb történelmében ért el, radikális változásokat hozott azon területen, hogy a valóságot hogyan észleljük és fogalmazzuk meg.
Ahol az univerzumot egyszer egy üres helynek láttuk szétszóródott anyagdarabokkal, azt most egy holografikus kivetítésnek tekintjük, ebből fakadóan elsődleges valósága nem látható a biológiai és technológiai eszközeink számára.
A bizonyítékok a holografikus valóságra egyre bővülnek, ezek közül túl sokat figyelmen kívül hagynak. Mi adhat nagyobb hitelességet mint azok, akik a valóság magasabb tudatállapotait és lépcsőfokait tapasztalták meg meditáció, asztrálkivetítés vagy enteogének segítségével.
Hogy csak egy példát említsünk, volt egy kutatás 1982-ben a Párizsi Egyetemen, mely felfedezte, hogy bizonyos körülmények között a szubatomi részecskék, például az elektronok képesek azonnal kommunikálni egymással, függetlenül a távolságtól, mely elválasztja őket. Nem számít, hogy 10 méter, vagy 10 milliárd kilométer a távolság. Valahogy minden részecske úgy tűnik mindig tudja, hogy mit csinál a másik. A nagy fizikus David Bohm úgy vélte, hogy ezek azeredmények arra utalnak, hogy az objektív valóság, látszólagos szilárdsága ellenére nem létezik, az univerzum gyakorlatilag egy káprázat, egy hatalmas és pompás, részletes hologram.
A hologramon belül, az egész a részen belül található. Nem számít, hányszor osztod fel az egészet, a rész mindig tartalmazni fogja azt teljes egészében. Csakúgy, mint ahogy a magasabb tudatosságú felismerések is mutatják, hogy az egyes részek, a látszólag kicsi vagy elkülönült valóság is a teljes valóságból, és magából a valóság Forrásából van. A holografikus kísérletek levezetései is arra következtetnek, hogy az autonómia és az önállóság is egy illúzió, és hogy minden egy.

 

universal-mind-quantum-power.jpg

Az Egység fogalma megtalálható látszólag minden nagyobb hitrendszerben, mely valaha is megnyilvánult az emberi tudaton belül, így csak a legújabb felfedezések kapcsolatosak a megnyilvánult valósággal. Ha ez valóban így van (és elég bizonyíték mutatja, hogy igen), akkor a világyetem önmaga egy kivetítés, egy hologram. Ha a szubatomi részecskék látszólagos önállósága illuzórikus, akkor ez azt jelenti, hogy a valóság egy mélyebb szintjén minden végtelenül összefüggő. Az emberi agy szénatomjának elektronjai kapcsolatban vannak minden úszó lazac szubatomi részecskéjével, minden dobogó szívvel, és minden ragyogó csillaggal az égen. Az egység az uralkodó.
Egy holografikus univerzumban még az idő és a tér sem tekinthető többé alapnak. Mivel az olyan fogalmak, mint a hely szertefoszlik egy olyan univerzumban, ahol semmi sem különül el bármi mástól, az idő és a háromdimenziós tér, mint egy hal képe a tévéképernyőn, szintén ezen mélyebb rend kivetítésének kell tekinteni. Ezen a mélyebb szinten a valóság egyfajta szuper-hologram, amelyben a múlt, a jelen és a jövő egyszerre létezik. A háromdimenziós univerzum, melyben élünk, a hologram által kialakított elsődleges valóság, mely téren és időn kívüli, így egy másolata valami "valóságosnak", egy ilyen esetben így lenne értelme, hogy igazi énünk egy másik valóságban található. A tudatunk a valóság a számunkra. A tudatosság a minden, ezért semmi, mert minden ami van, tudat.

5c537946986873862e53380d11faa129.jpg

 
Hogy tovább építsük az érvelést a holografikus valóság mellett, meg kell fontolni a következőket:

  • A holografikus univerzum megmagyaráz szinte minden paranormális és misztikus élményt.
  • A halálközeli élmények szintén magyarázhatók egy holografikus univerzummal, hogy a halál egy váltás egy személy tudatában a valóság egy hologramszintjéről egy másikra.
  • Az agy jelenlegi neurofiziológiai modelljei nem megfelelőek, és csak a holografikus modell képes megmagyarázni az olyan dolgokat, mint az archetípusos tapasztalatok, találkozás a kollektív tudattalannal, és a módosult tudatállapotok során tapasztalt más szokatlan jelenségek.
  • Az univerzum holografikus modellje magyarázza a tudatos álmokat, amikor az ilyen álmokban a párhuzamos valóságokba történik látogatás.
  • A szinkronicitás szintén magyarázható a holografikus modellel. A gondolkodási folyamataink sokkal szorosabban kapcsolódnak a fizikai világhoz, mint azt korábban gondoltuk. Szintén fontos megjegyezni, hogy a szinkonicitás közvetlenül egy új felismerés vagy intuíció előtt hajlamos a legnagyobb lenni.
  • A telepátia, a prekogníció (előzetes ismeret), az univerzummal való egység misztikus érzése, és még a pszichokinézis is magyarázható a holografikus modellel.
  • A holográfia tudja csak megmagyarázni, hogyan képes az agyunk tárolni olyan sok emléket ilyen kis helyen (az agyunk 280,000,000,000,000,000,000 bit információt képes tárolni).
  • A holográfia képes megmagyarázni azt is, hogyan vagyunk képesek emlékezni és felejteni, hogyan vagyunk képesek az asszociatív emlékezésre, hogyan vagyunk képesek felismerni ismerős dolgokat, hogyan vagyunk képesek az új készségek átvitelére, hogyan vagyunk képesek egy "kinti" világot építeni, hogyan lehet "fantom végtag" érzésünk, és hogyan vagyunk képesek a fotografikus memóriára.
  • Maga az agy ezért egy holografikus kivetítés lehet, melyet egy elsődleges valóságból alakítottak ki, téren és időn kívül.

Minden relatív valóságot egy tudat hozott létre, mely önmagával való kapcsolatban létezik. Mi vagyunk ez a tudat. Mi vagyunk az a tudat, amely önmagával kapcsolatban és kölcsönhatásban van. Nincs semmi más. Egyik dolognak sincs különálló léte, amit érzékelünk, ahogy minden valóságban van az öntudat mögöttes egységének egy összefüggő kiterjesztése. A fizikai valóság a tudat egy terméke.
A tudat nem a fizikai valóság egy terméke. A fizikai valóság nem lép kölcsönhatásba önmagával, melyet a tudat okoz valamilyen ismeretlen módon, hogy az létrejöjjön. A tudatosság az ismételt folyamatban és a folyamatos ön-kapcsolatban a tapasztalat megfigyelőjévé válik, és így hozza létre a fizikai valóságot.
Vannak az univerzum holografikus kivetítés természetére vonatkozó felismerések a megvilágosodás tapasztalatán keresztül. Ha megtapasztaljuk a megvilágosodást megérthetjük, hogyan működik a holografikus univerzum, mely nagyon is valós. Eljön annak megértése is, hogy multidimenzionális lények vagyunk, hogy egyszerre több szinten is létezünk a kvantum valóságban.
Nincs okunk arra, hogy bosszúságot, dühöt, stresszt érezzünk az ember fizikai valóságában történő dolgok felett, ami a legalacsonyabb dimenziója a tudatosságunknak, mert minden triviális a dolgok nagy rendjében. A valóság sajátosságaira való fókuszálás eltérítheti magát az embert jelenlegi létezése okának felfedezésétől és megvalósításától. Ezért az egyik legjobb lépés afelé, hogy egyre felvilágosultabbak legyünk az, hogy lecseréljük a félelmet és a haragot csodálkozásra, és kíváncsiságra.
Tapasztaltál egy változást az észlelés területén, ami a valóságot érinti? Legalábbis remélhetőleg már ki tudod terjeszteni az elmédet a korábban meglátogatott birodalmakra. A valóság egy titokzatos és izgalmas hely. Legyünk mindannyian ennek a varázslatos élettapasztalatnak a felfedezői!


Paul Lenda 

http://ujvilagtudat.blogspot.hu/2013/07/elet-egy-hologramban-holografikus.html#.UyAHo869JyI

Az Univerzum egy hologram

 

superuniversewheels.gif

Japán fizikusok egy csoportja olyan elmélettel állt elő, amely szerint az univerzum csupán egy hatalmas hologram. Erre állításuk szerint bizonyítékokat is találtak, tanulmányukat Nature idézi.
Az elmélet Juan Maldacena elméleti fizikushoz köthető, aki még 1997-ben állt elő merész teóriájával. Azt állította, hogy a világegyetem bármely háromdimenziós tartománya leírható a tartomány kétdimenziós határán kódolt információval. Szerinte a világegyetemben a gravitáció elenyészően vékony, vibráló húrokból születik, és ezek a húrok leírhatók a jól ismert fizikával. A húrelmélet egy olyan egyesített elmélet, amely mind az anyagi részecskéket, mind pedig a kölcsönhatási részecskéket piciny húroknak képzeli el. A húrelméletet (és az M-elméletet) azért hozták létre, hogy az általános relativitáselméletet és a kvantummechanikát összhangba hozzák. A húrelmélet egyik alapvető feltételezése, hogy 3+1-nél több dimenziója van az univerzumnak. Maldacena elmélete a hologramhoz hasonlóan írja le a világegyetemeket. Egy 3D univerzumban lévő jelenségek leírhatók a világegyetem kétdimenziós határán lévő részecskék megfigyeléséből szerzett információval. Magában a 3D világegyetemben a gravitációelmélet szabályai működnek, de a kétdimenziós határolófelületén már az elemi részecskék az egyszerű kvantumelméleti törvényeknek megfelelően viselkednek – így hozza össze a teória a két elméletet. Maldacena ötlete valójában nem különbözik a holográfiától, ahol a háromdimenziós tárgyak olyan képeit rögzíthetjük a kétdimenziós peremen lévő hologramon, melyből azok térbeli helyzete rekonstruálható.
Maldacena elmélete lenyűgözte a fizikusokat, hiszen egyszerűbb alapokra helyezte volna a rendkívül bonyolult húrelméletet. És persze azért is, mert megoldott volna számos következetlenséget, amely a kvantumfizika és az Einsteint-féle gravitációs elmélet között áll fenn.
A sejtést ugyanakkor eddig senki nem tudta bizonyítani, mert a kétféle leírás duális, a kvantumfizika és a gravitációs elmélet nem fér össze egymással. Amikor az egyik elméletben megmagyaráztak jelenségeket, azt nem lehetett megfeleltetni a másikban. És ugyanez igaz fordítva is. Ennek ellenére Maldacena sejtését sokan tényként kezelték, hiába nem sikerült bizonyítást találni.

 

a-szellem-ereje.jpg

Hjakutake Josifumi, a japán Ibaraki Egyetem fizikusa és kollégái most azt mondják, hogy sikerült bizonyítékot találni Maldacena sejtésére. Hjakutake megpróbálta kiszámolni a fekete lyukak belső energiáját, azok helyzetét az eseményhorizonton és a lyukak sok más tulajdonságát is, olyanokat, amelyek a húrelméleten alapulnak.

Egy másik tanulmányban egy olyan világegyetem belső energiáját próbálta kiszámolni, amelyben nincs gravitáció. A két számítás végül találkozott. Maldacena szerint a számítások helyesnek tűnnek. A fizikus jelenleg a Princetonon tanít, és nem vett részt a japán kutatásban. Szerinte a módszer érdekes, hogy ellenőrizzenek állításokat a kvantumgravitációban (ebben a kvantummechanika és a gravitációelméletet próbálják egyesíteni) és a húrelméletben. A japán csapatnak nem ez az első tanulmánya a témában, évek óta végeznek hasonló szimulációkat. Leonard Susskind, a Stanford elméleti fizikusa szerint most első alkalommal sikerült bebizonyítani azt, amiben nagyjából biztosak voltak, hogy igaz, de még senki nem állt elő bizonyítékokkal. Susskind egyébként az elsők között volt, akik elkezdtek foglalkozni a holografikus világegyetem elméletével. Maldacena szerint a japán tudósok által szimulált világegyetemek egyike sem hasonlít a minénkhez. A fekete lyukas univerzumnak tíz dimenziója van, ezek közül nyolc egy nyolcdimenziós gömböt alkot. A gravitáció mentesnek egy dimenziója van, számtalan kvantumrészecskéje egy csoport idealizált húrnak felel meg, vagy harmonikus oszcillátoroknak, amelyek össze vannak kapcsolva.
Maldacena szerint azonban az, hogy a két látszólag teljesen különböző világról kiderül, hogy valójában hasonlóak, reményt ad, hogy a világegyetemben lévő gravitáció egy nap sokkal egyszerűbben, például a kvantumelmélettel is megmagyarázható.


Szerző:lica
Index.hu/tudomany/2013/12/12/szimulaciok_szerint_a_vilagegyetem_egy_hologram/    Hologram a való világ?

valosag--vagy-illuzio.jpg


Különböző tudományágak képviselői jutottak arra a meggyőződésre, hogy ez érzékszervek által tapasztalt világ csupán egy szelete a valóságnak. A mélyebb szinteken a teljes világegyetem összefügghet, és az elme nem csak vetítheti,de alakíthatja is a valóságot.
A párizsi egyetemen 1982-ben különleges kísérletre került sor.Az Alain Aspect fizikus vezette kutatócsoport egyes vélemények szerint a 20. század egyik legfontosabb megfigyelését tette. Az eredményekről nem tudósított a média, és Alain Aspect nevéről is csak azok hallhattak, akik folyamatosan bújják a tudományos szaklapokat. Mégis vannak akik szerint az adott felfedezés felfordíthatja a tudományt. A francia kutatócsoport felfedezte, hogy bizonyos körülmények között a szubatomi részecskék, például az elektronok képesek egymás között az azonnali kommunikációra, függetlenül a közöttük húzódó távolságtól. Így nem számít, hogy 3 méterre vagy 10 milliárd kilométerre vannak-e egymástól.


Tudnak egymásról

A jelek szerint valahogyan mindegyik részecske tudja,hogy mit csinál a másik. A probléma ezzel csak az, hogy ellentmond Einstein azon tézisének,miszerint semmilyen információ nem haladhat a fénysebességnél gyorsabban. Mivel a fénysebességnél gyorsabb haladás egyet jelent az időkorlát áttörésével, a megdöbbentő kilátások arra indítottak néhány fizikust, hogy megkíséreljék megmagyarázni, mi állhat valójában az Aspect-féle megfigyelések hátterében. Másokat viszont az eredmények ennél is radikálisabb kísérletek elvégzésére ösztönözték. David Bohm, az University of London fizikusa például arra jutott, hogy Alain Aspect eredményei közvetve az objektív valóság cáfolatát jelentik. Tehát az univerzum kézzelfogható szilárd formája csupán látszólagos, a mindenki által megélt valóság gigantikus hologram.

Darabokban az egész

past--present--future.jpg

 
Bohm megdöbbentő következtetésének megértéséhez tudni kell,mi is valójában a hologram. Ezeket a három dimenziós fényképeket lézer segítségével készítik. A megörökítendő tárgyat először lézersugárral pásztázzák. Egy második sugár fénye a visszaverődő mintával interferenciát hoz létre, és ezt a mintát örökítik meg a filmen. Előhíváskor a film csupán fényes és sötét vonalak kavalkádja, de ha lézerfénnyel világítják meg,megjelenik az eredeti tárgy három dimenziós képe.
A hologramok viszont nem csak a háromdimenziós kép miatt különlegesek. Ha egy rózsa hologramját félbevágják és lézerrel világítják meg, a mindkét fél darab a teljes képet tartalmazza,bár kisebb méretben. Ha a darabokat tovább aprítják, minden kis darab az eredeti egész képet tartalmazza. A hagyományos fényképekkel ellentétben a hologram minden szelete az eredeti információ egészét tartalmazza. A "teljes egész a részletekben" megközelítéssel teljesen új utak nyílnak a természettudományok előtt. A nyugati világ tudósai mindig is hajlottak arra, hogy a fizikai jelenségek megértéséhez,legyen az béka vagy atom, a szétdaraboláson és a részletek tanulmányozásán keresztül vezet az út.
A hologram viszont megmutatja, hogy a világban néhány esetben téves lehet ez a megközelítés. A holografikus struktúrák szétdarabolása nem az építőkövekhez, hanem kisebb egészekhez vezet. Ennek fényében Bohm más utat javasolt az Aspect-féle felfedezés értelmezéséhez.


Hal az akváriumban


Bohm szerint a szubatomi részecskék nem azért képesek egymással kapcsolatban maradni, függetlenül a távolságtól,mert valami titokzatos jel áramlik közöttük. Ehelyett a szétválasztottságuk nem más, mint a megfigyelőt becsapóillúzió.
A kutató érvelése szerint a valóság valamely mélyebb rétegében ezek a részecskék nem különálló egységek, hanem egy alapvető egész kiterjesztései. A jobb megértés érdekében Bohm a következő példát vezeti elő. Képzeljünk el egy akváriumot,amelyben egy hal úszkál.
Az akváriumot nem láthatjuk közvetlenül, és a benne szereplővilágról is csak tévékamerák révén értesülünk. Az egyik kamera az akvárium elejét veszi, a másik az oldalát. A megfigyelő a két monitor képét figyelve azt gondolhatja, hogy a két hal külön-külön létezik, majd a halakat tovább figyelve felfedezi, hogy valami kapcsolat van közöttük.
Amikor az egyik hal elfordul, a másik ugyanabban a pillanatban hasonló fordulót végez. Ugyanígy amikor az egyiknek az eleje látszik, a másik mindig az oldalát mutatja. Ha a teljes összeállítás továbbra is rejtve marad a megfigyelő előtt, az nyugodtan feltételezheti, hogy a halak valahogy összebeszélnek,ezért mozognak egyszerre.


Mélyebb a valóság


Bohm szerint a szubatomi részecskékkel pontosan ez történik az Aspect-féle kísérletben. A látszólagos fénynél is gyorsabb kommunikáció valójában arról árulkodik, hogy a valóságnak a kézzel foghatónál mélyebb rétegei is léteznek. A szemmel nem látható komplex dimenziókat ugyanúgy nem érzékeljük, mint a megfigyelő a halat körülvevő akváriumot.
A részecskéket azért látjuk egymástól elválasztva, mert csak a valóság egy szeletét érzékeljük. Az ilyen részecskék nem különállóak, hanem részei a mélyebben meghúzódó egésznek,amely holografikus oszthatatlanként viselkedik. És mivel a fizikai valóságban mindent ez épít fel, az univerzum is csak egy illúzió. A világegyetemnek ezen fantomszerű viselkedés mellett más megdöbbentő tulajdonságai is lehetnek. Ha a szubatomi részecskék csak látszólag szétválaszthatóak, az annyit is tesz,hogy a valóság mélyebb szintjein a teljes világegyetem összefügg. Az emberi agyban meghúzódó szénatom elektronjai kapcsolatban állnak a Nap vagy tetszőleges távoli csillagfelszínén lévő hidrogénatomok protonjaival.

event_consciousness1.jpeg


Minden összefügg


Ahogy minden mindennel összefügg, értelmetlenné válik a világegyetem jelenségeinek osztályozása, mivel az összefüggő hálózatot alkotó természet fittyet hány minden ilyen felosztásra.
A holografikus univerzumban még az idő és a tér sem tekinthető alapfogalomnak. A helymeghatározás minden formája csődöt mond olyan környezetben, ahol semmi sem válik el igazán a másiktól. Így az idő és a három dimenziós tér úgy viselkedhet,mint a halat mutató monitorok, és csak kivetülései a mélyebb rendnek.
Bohm nem az egyetlen kutató, aki igazolva látja, hogy csupán hologram a világegyetem. Az agykutatás területén dolgozva KarlPribram, a Stanford egyetem neurofiziológusa szintén arra a meggyőződésre jutott, hogy a holografikus lehet a valóság.

65.jpg


Agyi jelrögzítés


Pribram akkor dolgozta ki ezt a modellt, amikor az agyban az emlékek tárolási helyét kereste. Évtizedek során sok tanulmány jutott arra a következtetésre, hogy az emlékek adott helyhez kötöttség nélkül, a teljes agyban szétoszolva őrződnek.
A múlt század 20-as éveiben Karl Lashley rendkívüli jelentőségű kísérletsorozatban mutatta ki, hogy bármely részletét távolítja el a patkány agyának, képtelen megszüntetni a műtét előtt megtanult bonyolult műveletsorra vonatkozó emlékeket.Akkoriban viszont senki nem állt elő olyan magyarázattal, amely leírhatta volna ezt a "teljes egész a részletekben" jelenséget.
Pribram a 60-as években ismerte meg a hologram elvét, és rádöbbent, hogy megtalálta az agykutatók által régóta keresett magyarázatot. A kutató szerint az emlékeket nem neuronok vagy idegsejtek kis csoportja őrzi, hanem idegi impulzusok mintázatába kódolva hordozzuk, ahogy a lézerfény interferenciája elmenti a holografikus képet. Vagyis Pribramszerint agyunk holografikus tár. Ez az elmélet egyébként magyarázatot ad arra is, hogyan képes az agy ilyen kis helyen ennyi emléket megőrizni. Becslések szerint az átlagos emberélet során 10 milliárd bitnyi információt ment el az agy. Ez az Encyclopaedia Britannica adatmennyiségének ötszöröse.


Jelek özöne


A rendkívüli emlékezőtehetség nem az egyetlen talányos agytevékenység, amely érthetőbbé válik a holografikus agymodell által. Legalább ilyen rejtélyes, hogyan képes az agymegbírkózni az érzékszerveket érő különböző frekvenciák özönével, és hogyan képes valós időben értelmezni azérzékszervek jeleit. Pribram szerint az agy holografikus elvet használ a fogadott frekvenciák matematikai átalakítására. Ez az elmélet egyre több támogatót szerez. Hugo Zucarelli argentin származású olasz kutató a holografikus modellt kiterjesztette az akusztikai jelenségek területére. Ez az elmélet ugyanis megmagyarázhatja, hogyan képesek az emberek meghatározni a hang pontos forrását a fej elfordítása nélkül,még akkor is, ha csak egy füllel hallanak.


Eltűnik a valóság


Pribram holografikus agymodelljének legmegdöbbentőbb vonatkozása mégis az, amikor összevetik Bohm realitáselméletével. A világ megfogható képe így csak másodlagos valósággá változik, a tényleges környezet pedig frekvenciák holografikus kavalkádja lesz. Ebből a holografikus agy csupán néhány fontos frekvenciát választ ki, és érzékszervek jeleként értelmezi. Eközben az objektív valóság teljesen elsikkad. Keleti vallások már régóta azt tartják, hogy az anyagi világ illúzió, és bár azt gondolhatjuk, hogy fizikai lényként mozoghatunk a fizikai világban, ez is csak képzelődés. Valójában vevőkészülékek vagyunk a frekvenciák tengerében, és amit kiszűrünk ebből a kavalkádból, az csak egy szelete a valóságnak.

 

hologramban-elunk.jpg

Természetes a telepátia


Bohm és Pribram elméleteinek egyesítését, a holografikus paradigmaként emlegetett megközelítést sok kutató szkeptikusan fogadta, másokat viszont felvillanyozott. Néhányan egyenesen azt gondolják, hogy ez a modell képes lehet megoldani tudományosan eddig le nem írható rejtélyeket, sőt általa a parapszichológiai jelenségek a természet részévé válhatnak.
A holografikus paradigma által leírt univerzumban minden agyrészét képezi a láthatatlan egésznek, és a telepátia pusztán a holografikus szint elérését jelenti. Hasonló módon a telekinézis(tárgyak mozgatása az akarat segítségével) szintén megszűnik rejtély lenni, hiszen az összefonódó mélyebb valóságban az egyén és a tárgy eleve egy.
Bohm és Pribram egyaránt emlékeztette arra, hogy sok vallási illetve misztikus élmény, például az univerzummal való transzcendens együvé tartozás érzése szintén a holografikus szint elérése lehet. A régi írásokban ugyanerre, a mélyebb valóság elérésére gondolhattak, amikor a kozmikus egységérzéséről számoltak be.

behold14.jpg


— smlaszlo—

Forrás:  http://latogatok.hu/news.php?extend.2228.16

 ♦♦♦

Tudományos felfedezés: Japán tudósok igazolták - Az Univerzum valójában tényleg egy Hologram! 

Egy friss tudományos felfedezést szeretnék veletek megosztani, amit számos helyen közöltek, mégsem láthattunk róla beszámolót ! 

Az elmúlt napokban söpört végig tudományos körökben a hír, miszerint japán kutatók egyértelmű bizonyítékra jutottak abban a kérdésben, hogy az Univerzum tényleg egy hologram !

A NATURE magazin szerint is
, mely leközölte az eredményeket, immáron meggyőző bizonyíték áll rendelkezésre, hogy az általunk ismert univerzum egy alacsonyabb dimenziójú univerzum kivetülése. 

(És ha ezt a gondolatot tovább folytatom, akkor nyilvánvalóan a miénk kivetülése pedig magasabb dimenziók felé mutat irányt... Talán mégis igaz az okkult ősi mondás ?
"As Above So Below" - "Amint fent, úgy lent is"..... ?
Ez csak úgy eszembe jutott.... (SBG Buddha) 

Az elméletet egyszerű szavakkal a hitelkártya hologramjával lehet talán megmagyarázni. Bár akik olvastak már tanulmányokat a holografikus univerzumról, nekik nem kell ezt különösebben magyarázni.hologram-pass.jpg  Professzor Kostas Skenderis a "University of Southampton" tudósa év elején már elmagyarázta ezt a koncepciót: 

"Az elmélet hasonló a hagyományos hologramokhoz, ahol egy háromdimenziós képet kódolnak le egy kétdimenziós felületen - mint egy bankkártyán például. Csak jelen esetben az egész Univerzum van kódolva ilyen módon."
A japán kutatók kétféle számítást végeztek el:
- az egyik mutatta egy fekete lyuk belső energiáit és hozzá kapcsolódó egyéb tulajdonságokat.
- a másik számítás egy alacsonyabb dimenziójú kozmosz energiáit számolta ki.

Mindenki meglepetésére MIND A KÉT EREDMÉNY TELJESEN EGYEZETT ! 

A kaliforniai Stanford Egyetem elméleti fizikusa Leonard Susskind megerősítette, hogy korrektek a számítások. 

"Számszerűleg megerősítették - talán legelőször egy olyasvalamit, amiben már biztosak voltunk, de eddig csak sejtéseink lehettek róla - nevezetesen, hogy a fekete lyukakban lévő termodinamika is előállítható egy alacsonyabb dimenziójú univerzumból"

 

fekete-lyuk.jpg

 

A valóság holografikus modelljéről már hallhattatok Michael Talbot - Holografikus Univerzum c. filmjében : érdemes most újra megnézni a tudományos felfedezés tükrében ! 

Ebben a videóban és előadásban Dienes István beszél arról, hogy mi is ez a "Holografikus Univerzum"

 

Forrás: A Nature / Telegraph cikkből fordította SBG Buddha - VilagHelyzete.com

http://vilaghelyzete.blogspot.hu/2013/12/tudomanyos-felfedezesjapan-tudosok.html

   

vilagok.jpg