Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Fejlődés, tudás, vagy manipuláció

2014.02.10

 

Fejlődés, tudás – vagy manipuláció

Egely György végletes érzelmeket kavar találmányaival és interpretációival. Valójában egy olyan technikai fejlődés úttörője, amely egyenlősítené az emberi fajt. Ha megvalósulnának álmai, már nem kellenének a szénhidrogének, s mindenkinek lehetne olyan energiája, amellyel akár repülő csészealjakat is levegőbe tudna emeltetni.

A probléma éppen az, hogy a Földet irányító hatalom nem szeretné, hogy minden társadalmi réteg képes legyen UFO-kat vagy akárcsak repülő szőnyegeket is birtokolni. A hajléktalan járjon gyalog, a munkás villamossal vagy használt Opellel. A középréteg esetleg Fiat Puntoval, míg a magasabban levők Mercedessel. A lényeg mindig a különbözőség. Ennek fenntartása a Földi irányító rendszer valódi célja. Ha valami még csak nem is hasonlít egy másikra, és eltér egy harmadiktól, akkor már mesterségesen lehet egymás ellen manipulálni, s szétszakítottságot mesterségesen létrehozni.

A Földre ma sok idegen világbéli lélek inkarnál. Ez a bolygó egy primitív kultúra, s a legtöbb lélek az egyes és kettes szintet éri el. Ha idekerül egy harmadik vagy negyedik szintbéli, magasan a Föld fölötti tudással rendelkező, de negatív erkölcsiségű lény, természetes, hogy ki fogja használni az adottságait. Az átlagember mindenképpen csak szolgál, és inkarnációról inkarnációra vakon bolyong a karma útvesztőjében. Egy idegen gyorsan felismeri a lehetőségeit, és hamar képessé válhat hasznot húzni mások sötétségéből. Jelen korban a kevert szellemiség analógiája az összekeveredett, és etnikailag zavaros, identitás nélküli tömeg is. A felül levő réteg célja, hogy mindig kiaknázza a lehetőségeit, és hasznot kovácsoljon az alatta levő társadalmi kaszt energiáiból.

A földi asztrálvilág ugyanígy épül föl, s ennek a mesterséges és valódi tisztaságot nélkülöző Földet uraló hierarchiának az uralma alatt áll. Még a magasan levők sem képesek a földi asztrálvilág igazi megtisztítására, hiszen olyan csapdák és tévdimenziók vannak jelen, amelyek meggátolják, hogy egy viszonylag fejlett földi lélek segítsen egy alacsonyabb rendűnek. Ezekben a dimenziókban olyan idegen világbéli „istenek” működnek, melyeknek célja egyszerű földi lelkek kihasználása, illetve energiáik felélése.

Ha visszatérünk a földre, láthatjuk, hogy a technika és a tudomány már a harmadik világban is sok család otthonába varázsolja a televíziót, a mosógépet és a hűtőszekrényt. Ez a technika azonban álságos, s nem valódi tudás vagy bölcsesség alapú. Megtévesztő, hiszen, ha a cikkem elején említett hipertér energiák által működne, akkor egészen más tudatállapotba juttathatná az emberiséget. A mostani gépek és konstrukciók egy olyan degenerált és fejlődésben elmaradt civilizáció hírnökei, amely félre van vezetve, s erkölcsileg még eme találmányokat sem érdemli meg. Minek a televízió egy olyan bolygóra, ahol még a 21. században is halnak éhen gyermekek? A valódi áttörést csak az igazi önismeret hozhatja meg, s annak felismerése, hogy emberi fajtánk egy része pusztán programokat játszik el. Más világokból idejött gyülevész népség próbál szellemileg vakokat úgy írányítani, hogy azok valódi identitásukat még csak nem is sejthetik. Atlantisz fiai újra itt vannak, és szövetségük az idegenekkel egy olyan korszak eljövetelét hirdeti, amely a múltban már lezajlódott pusztító háborúk rémképét vetíti előre. Fel kellene ébredni, amíg nem késő, mert csak az új energiák, a szeretet és az összefogás mentheti meg ezt a földet a teljes lesüllyedéstől.

http://szemradnandor.blog.com/2012/10/14/fejlodes-tudas-%E2%80%93-vagy-manipulacio/

 

Manipulált valóság

Az anyagvilág egy illúzió, s kevés dolgot szabad várni tőle. Egyébként az elég világ nem más, mint borzalom. Ha szétnézek, látom azt a sok rettenetes problémát és gondot, amit nap, mint nap meg kell élnie az embernek. A szörnyű atlantiszi örökség és a vele járó erkölcsi összeomlás egyre jobban észrevehető. Egyes emberek sajnos nem képesek megélni karmájukat, hiszen el vannak szakítva a szellemüktől. Így aztán nem a tiszta gondolatok a mérvadóak, hanem az ösztönök, melyeket nagyon könnyen lehet manipulálni.

S ha már a manipulációnál tartunk, nézzünk bele a téridő titkaiba. Gyakran kerülünk olyan helyzetbe, hogy azt mondjuk: Megtörtént, aminek meg kellett történnie. Ez azonban egy illúzió. Egyre több esemény mögött áll konkrét manipuláció. Nem azzal a személlyel találkozik például egy ember, akivel szükséges volna. Egy hasonló konstellációban született személy veszi fel vele a kapcsolatot. Valamiféle cselekmény történik, ami ugyan hasonló kauzalisztikus eseménysort vált ki. Ha valaki ugyanis csak egy hasonló szülöttel találkozik, mint akivel valójában kellene, akkor rövidtávon még nem tudja a találkozás után azonnal észrevenni az eltérést. Hosszabb időintervallumnál azonban persze már egyre több oksági félrecsúszás alakul. Minden esemény összefüggésben van más eseményekkel, így ha egy közepesen hosszú időtávot nézünk, emberünk már észreveszi, hogy valami nincs rendjén. Egyre-másra eltérő események jelennek meg az ESEMÉNYHORIZONTON. Így a valóságot alkotó események időrendi sorrendje már hamis. Így lehet elérni, hogy emberek karmájában más dolgok alakuljanak, mint amilyeneknek valójában alakulniuk kellene.

Az alapforgatókönyv minden embernél egy adott cselekményszituáció. Ebbe egy picikét belepiszkálva azonban igen sok eltérést lehet generálni. De mi a helyzet azzal, akivel emberünknek valóban találkozni kellett volna? Ő úgy éli meg a találkozót, mintha az létrejött volna. S mindezt miért? Térben és időben ugyanis nemcsak előre és hátra, hanem oldalra is lehet utazni. Ő úgy éli meg, hogy a személy hétköznapi valóságában van – holott ennek egy alternatív síkjára kerül, ahol szintén hasonló események történnek. Az alternatív idősíkokba való eltolódást egy átlagember nagyon ritkán veszi észre.

Mindkét ember más helyen van tehát, de annyira nehéz a kauzális fonalak alapforgatókönyvtől való eltérését észrevenni, hogy gyakran nem is képesek a felismerésre. Ez a magyarázata annak, hogy miért nem történik valódi áttörés a Földön. Sok világkorszak volt már, melyekben jó néhány zseni vagy misztikus, esetleg idegen lélek át tudta volna törni az irányítók gátló tényezőit. A manipulációk azonban mindezt egyszerűen áttették egy másik időfonálra. Így aztán nem az történt, aminek történnie kellett. Hosszú távon már jelentős eltérések vannak az időszálakon, s ezeket fizikai síkon nagyon nehéz újra visszaalakítani.

A földi élet igazi célja ezért nem is lehet más, csak a szeretet. Semmit nem érünk el pusztán harccal vagy kutatással. A mindent elfogadó, feltétel nélküli szeretet azonban tovább terjed az asztrálvilágban, s követhető példává válik embernek, állatnak s bármilyen érző lénynek. Ilyen magas szintű energia ellen már semmit sem tudnak tenni.

http://szemradnandor.blog.com/2012/12/15/manipulalt-valosag/