Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Szupertechnológia az ókorban, és azelőtt....

Bár a "tiltott" régészetről már nagyon sok anyag elérhető bárki számára, talán mégis sikerül itt olyant is találni, ami egyeseknek új. Mivel engem mindig is érdekeltek a múlt titkai, így nem hagyhatom ki az internet adta lehetőséget. Sokak számára földönkívüli beavatkozást jelentenek azok a régészeti leletek, amelyek messze túlhaladták a kortárs emberiség fejlettségi szintjét, nem beszélve azokról, amelyek régebbiek az emberiségnél - legalábbis a tudományos álláspont szerint. Hogy én miként vélekedek, az nem fontos, hiszen csak szubjektív véleményem lehet arról, amiről fogalmam sincs, ám egy dolog mindenre igaz, amit az emberiség tanításáért felelős vezető tudóstársadalom tesz: évszázadok óta hazudik!

Aki nem tart velük, azt tönkreteszik, eltörlik, kiközösítik. Szükséges elgondolkodni azon, hogy miért olyan fontos emberek milliárdjait hazugságban tartani, és kiknek az érdeke? A kérdésekre egyértelmű válasznak tűnik az oly gyakran hangoztatott "összeesküvés-elmélet". Az nagyon is elképzelhető, hogy az emberiség állapotáért nagyrészben (nem teljesen, hiszen van szabad akarat) felelős, ám a válasz nem ez!

Talán inkább azon kéne elgondolkoznunk, mit változtatna meg bennünk az a biztos tudat, hogy a darwini evolúciós-elmélet zsákutca, vagy hogy a különböző istenek nem rendelkeztek abszolút tökéletességgel. Ám talán még fontosabb ez a gondolat: Mi van akkor, ha ezek a tárgyak, építmények, tudományok mind-mind annak a jelei, hogy valamikor már jártunk ezen az úton, vagyis megtapasztaltuk a kezdetét és a végét. Nos, én azt gondolom, ezt lenne érdemes továbbgondolnunk

Szupertechnológia az ókorban

Csillagászat

1850-ben, az iraki Nimrudban (Nimrod), Sir Austen Layard felfedezett egy hegyikristályból készült lencsét, amelyet ma a British Múzeumban őriznek, Londonban. Egy ilyen kemény és rendkívül precízen elkészített kristály megmunkálása az akkori technológiai fejlettséggel (ahogy azt tanultuk az iskolában) hosszú éveket vett volna igénybe.

Giovanni Pettinato, a Római Egyetem professzora, arra a következtetésre jutott 1999-ben, hogy a lencse egy teleszkóp része volt. Felhívja a figyelmet arra, hogy már az asszírok is tudtak a Szaturnusz gyűrűiről.  A Kr.e.3.századból maradt egy leírás egy titokzatos készülékről, amelyet III. Ptolemaiosz (Kr.e.284-221) király felvitetett az Alexandriai világítótoronyba, hogy megfigyelhessék a távoli hajókat vele.

Hasonló eset, hogy 1853-ban Sir David Brewster egy csiszolt optikai lencsét adott a Brit Tudományos Társaságnak, melynek minősége a 19.század színvonalának felelt meg. A különlegessége, hogy Ninive romjai alól került elő egy Kr.e.600 éves rétegből. Sok megmagyarázatlan lelettel együtt a British Múzeumban lapul. Hasonló optikai üvegeket találtak még Afrikában, Ausztráliában és Amerikában.

Egy homorúra csiszolt obszidiánlencsét találtak a tengerben, Equadorban, Esmeralda környékén. Ezenkívül egy régészcsapat apró homorútükröt ásott ki La Ventában (Mexikó), melynek megmunkálása ismeretlen, de feltételezhetően valamilyen nagyítóeszköz része lehetett. Vannak akik a titokzatos olmék kultúra egy elveszett emlékének tekintik.

1903-ban a francia csillagász, Dr. Theodore Moreux az ókori Karthágóba látogatott (Kr.e.8-2.sz). Egy egyházi rend által fenntartott múzeumban kámeákat nézett meg, amelyek aprólékos miniatűr ábrázolásai elképesztették. Mikor megkérdezte az őt kalauzoló Delattre atyát, hogy találtak-e egy órás lupéra emlékeztető tárgyat, meglepetésére az atya mutatott neki egy síkdomború lencsét, amit egy 2500 éves sírban találtak. Felmerül a kérdés, hogy vajon ki készíthette?

Ugyancsak érdekes az a domborúra csiszolt hegyikristály lapocska, amit az asszíriai Ninivében (mai Irak) ástak ki régészek, és a korát Kr.e.8. századra datálják.

Rendkívüli kuriózum az a hegyikristályból készült nagyítólencse, amit az egyiptomi Heluánban találtak, és amit céziumoxiddal kezeltek. Ez azért olyan rendkívüli, mert a céziumoxidot ma csak elektrokémiai eljárással tudják előállítani. Marad tehát a kérdés, miként volt ez lehetséges több,  mint 2000 évvel ezelőtt?

Az Ankarai Múzeumban egy még régebbi lencsét lehet megnézni, ami kb. 3000 éves és Efezoszban ásták ki.

Krétán egy Kr.e.5.századból származó rendkívül jó minőségű lencsét találtak régészek.

Speciális, aszférikusan csiszolt üvegek kerültek elő Gotland szigetén 10-dik századi viking sírokból. Minőségük a szakértő szerint (Olaf Schmidt, szemoptika mérnök), megfelel a mai követelményeknek. A Berkeley Egyetem egy kutatócsoportja szerint a Gotland lencsék Bizáncból származnak, de azt is feltételezik, hogy egyiptomi eredetűek.

1999-ben az asztrofizikus és régészprofesszor Marilyn H. Childs (Washington, USA) arra a szenzációs végkövetkeztetésre jutott, hogy a történelem előtti időkben teleszkópokat gyártottak. Ezt arra alapozta, hogy kutatásai folyamán gyakran bukkant olyan csillagászati adatokra, amelyekhez szükséges volt a megmunkált tükör, lencsék. Ezt a feltételezését támogatták a maják szent szövegei is. A bennük levő csillagászati adatokat csak hosszú időn át tartó technikai megfigyelő eszközökkel szerezhették meg. Csak modern eszközökkel volt lehetséges azokat a rendkívül pontos naptárszámításokat elvégezni.

Maja és kínai legendák szerint pap csillagászaik matematikai számításaikhoz és égi megfigyeléseikhez segítséget kaptak az istenektől.  Vannak, akik ezeket az isteneket ősi asztronautáknak hiszik.

Az antiküthérai szerkezet szintén egy a sok közül, aminek elvileg nem lenne szabad léteznie. 1902 május 17-én bukkantak rá a névadó sziget mellett szivacshalászok egy Kr.e. 1 században elsűlyedt római hajóroncsban. A szerkezet pontos rendeltetését csak találgatják, de valószínűsíthető, hogy asztronómiai méréseket végeztek vele. 2006 második felében az Antikythera Mechanism research Projekt keretében egy speciális számítógépes tomográf segítségével megállapították, hogy egy ókori analóg számítógép részei voltak a fogaskerekek és egyéb darabok. 37 apró fogaskerékből és diferenciálműszerű részekből áll, melyekkel bonyolult csillagászati méréseket lehetett végezni.

antikhytera-mechanism.jpg antikythera-mechanism-rekonstruction.jpg rekonstruált

Akár egyetértünk evvel a lehetőséggel, akár nem, az tény, hogy a korai kultúrák technikai tudása sokkal fejlettebb lehetett, mint ahogy azt ma még mindig tanítják.

Hadászat

Azt hisszük, hogy az atombomba, a páncélozott járművek, fotonágyúk napjaink találmányai? Egyre inkább úgy tűnik, hogy ez nem igaz. Régészeti leletek sokasága látszik bizonyítani, hogy az antik világban, és talán ismert történelmünket megelőzően már léteztek modern tömegpusztító fegyverek, amiket be is vetettek.

A British Múzeumban látható egy asszír falrelief II. Assurnasirpal király palotájából, a Kr.e.9. századból, amelyen egy kerekes eszköz/jármű látható ágyúcsővel egy várostrom jelenetben. Igyekszem ezeknél a meglepő leleteknél objektív maradni, amennyire képes vagyok rá, de az biztos, hogy az ott látható tárgy, vagy gépezet nem vallási célokat szolgál, mint azt a tudományos régészet oly szívesen emleget, ha valami „megmagyarázhatatlanról” van szó. Megjegyzem, szerintem a vízágyú is belefér az elképzelésbe, vagy mondjuk égő olajszóró, de az is lehet, hogy egyszerűen egy rosszul beállított faltörő kos.

assyrian-relief--9.jh.-v.cr..jpg

Az egyik legősibb ismert királyváros Kánaánban, a közel 7000 éves Jerikó lerombolása szerepel a Bibliában Józsua könyvében, amit kb. Kr.e.1400 körül írtak. Jerikó bezárta a kapuit a hódító izraeliták előtt. Józsuát, az izraeliták vezérét Isten felszólította, hogy a sereg hat napon keresztül vonuljon a vár körül, majd a hetedik napon a papok fújják meg a harsonákat, amelyek hangjára Jerikó falai leomlottak és a zsidók elfoglalták a várost. A történet valódiságát megerősíti a régészet annyiban, hogy találtak romokat, tűz és járvány nyomait. Vita tárgyát képezi az időpont és az, hogy valóban az izraeliták rombolták-e földig a várost hanghullámokkal, vagy egy földrengés döntötte le a masszív és kettős erődfalakat.

Talán a legősibb fennmaradt írások egyikében, az indiai Mahabharata eposzban, istenek égi és földicsatáiról és egy isteni fegyverről számolnak be, amit a vrischnik ellen vetnek be. A robbanás és annak következményeinek leírása tökéletesen megegyezik egy mai atomrobbantáséval (ebben nagy a gyakorlatunk). Vannak olyan feltárások, pl  Mohenjodaro, ahol a tömegesen talált csontvázak még sugároznak.

mohenjo-daro-8.jpg      mohenjo-daro-9.jpg

Mohenjo Daro rekonstruált képei

mohenjodaroskeletons.gif Tömegsír

mahabharata5jpg.jpg Illusztráció a Mahabharatából, a Baghavad Gítából

1979-ben David Devenport, brit kutató az egyik könyvében azt állította, hogy talált Mohenjo Daro közelében egy 50 méter széles epicentrumot, melyben a Vitrifikáció nevű folyamat jeleit lehet felfedezni.
 
(Vitrifikáció(üvegesedés): a talaj magas hőmérsékleten történő megolvasztása, melynek során a talaj szilikátjaiból üvegszerű, amorf vagy kristályos szerkezetű szilárd anyag válik)
 
A Mohenjo Daro-i vitrifikációt csak az magyarázza, hogy a talaj hőmérsékletét egy hatalmas robbanás nagyon megnövelte.
Mohenjo Daro mellett több várost is felfedeztek India és Pakisztán határán, és a feltárt leletek alapján a környék határozottam egy atomrobbantás helyszíne volt.
De Afrikában és a közel keleten is vannak bizonyítékai, hogy valamiféle nukleáris detonáció változtatta üveggé a sivatag homokját.

Véleményem szerint a bibliai Szodoma és Gomorra pusztulása is erősen hasonlít egy atomrobbantásra, vagy a Frigyláda, amelynek megérintése halálos volt, nem beszélve a hegyről, ahová az Úr tűz, füst és mennydörgés kíséretében szállt le, és amire még rálépni sem szabadott, mert aki mégis megtette volna, az meghalt volna.

Másik érdekesség, hogy 1921-ben Zambiában, bányászati munkák közben 18 méter földréteg alatt felfedezték egy kb. 40 000 éves neandervölgyi ember koponyáját, amit szabályosan keresztüllőttek. A Londoni Természettudományi Múzeumban van kiállítva. Hasonló, bár nem ennyire idős lelet látható a Szentpétervári Régészeti múzeumban, mégpedig egy 4000 éves bölény puskagolyóval átlőtt koponyája. Szakértők egyértelműen meg tudják különböztetni, hogy nyílvessző, lándzsa, vagy lövedék okozta a sérülést/lyukat. Régen olvastam valahol arról, hogy találtak egy mammutot, amit puskával lőttek le pár tízezer éve. Sajnos a forrásra nem emlékszem.

schadel1.jpg      schadel.jpg

 

Nanotechnológia

A nanotechnológia teszi lehetővé olyan miniatűr tárgyak készítését, amelyek kisebbek egy milliméternél. Ez ma a legelőrehaladottabb technológiák egyike, ezért számít szenzációnak az a lelet, amit Oroszországban találtak 20 000 éves földtani rétegben 1991-ben. Az Ural hegység keleti lábánál, a Narado folyónál, aranyásók bukkantak apró spirálformájú tárgyakra, melyek mérete 3 cm és 0,003 mm! között volt. Egymástól függetlenül végeztek vizsgálatot három intézetben, Moszkvában, Szentpétervárott és Syktwakában, és amire jutottak: a különös fémtárgyak anyaga réz, wolfram és molibdén. A wolfram olvadáspontja 34 100C, a molibdéné 26 500C. A Moszkvai Földtani Tudományos és Kutató Intézet (ZNIGRI)a legkisebb objektumokat vizsgálta. A ZINGRI szakértői jelentésében (Nr. 18/485 1996 nov.29.) Dr. E.W. Matwejewa megerősíti a vizsgálatokat, miszerint a cérnaszerű wolframspirálokon jégkorszakból származó lerakódás van a Balbanju folyóból, aminek a partjainál történő próbafúrások során kerültek elő a tárgyak a kőzetmintákból. A hivatalos jelentés szerint a tárgyak a Felső-pleisztocén korból származnak, ami 2 millió évvel ezelőtt kezdődött és 10 000 éve ért véget.

nano3.jpg

Dr. Valerij Qouvarov (Szentpétervár, 1996) megerősítette, hogy azóta több ezer darab hasonló tárgy került elő, melyek közül néhányat további vizsgálatok céljából Helsinkibe küldtek.

Kik voltak képesek több 10 000 évvel ezelőtt ilyen szintű mikrotechnológiára? Nincs rá válazs. Azt azonban a beszámoló egyértelműen kizárja, hogy ma ismert rakétákból, vagy lövedékekből származnának.

Hogy a nanotechnológiához tartozik-e, nem tudom, de rendkívüliek azok a nikkel-acél ötvözetből álló golyók, amiket Dél-Afrikában találtak a Wonderstone ezüstbányában. Kb 200-at találtak, méretük 2,5 - 10 cm közötti és egy kb. 2,8 milliárd éves üledékes rétegben. Némelyiknek vékony burka van. A Dél-afrikai Klerksdorp Múzeum kurátora vizsgálatai során rájött, hogy a burok és a belső mag/anyag egymástól függetlenül képesek forogni, ami megóvja a külső rázkódásoktól. Állítólag a NASA érdeklődését is felkeltették és vizsgálatok során kiderült, hogy a golyó olyan szinten van kiegyensúlyozva, hogy az csak egy ezreddel tér el az abszolút tökéletes egyensúlytól. Előállítása lehetetlen, mivel ehhez a pontossághoz 0 gravitációs környezet lenne szükséges.

kugel01.jpg

Források: Weltbild Mystica

http://lectorium.hu/pentagram/1997-es_evfolyam/1997_1_a_tortenelem_ismetli_onmagat

http://global-mystery.blogspot.hu/2011/12/okori-nuklearis-technologia-es-az.html

http://www.reinis-welten.de/grenzwissenschaft/dingedieesnichtgebenduerfte/schuwaffenindervorzeit/index.html

Algernon ×+SP 2012. szeptember 1., 10:43

Érdekes világ

http://members.aon.at/kleini/Raetsel-Index/kugel.html

Axum sztéléi

Az etiópiai Axumban állnak Földünk legnagyobb sírkövei. Ezek közül is a leghatalmasabb 33 méter magas és 520 tonna. Mikor ezt a fekvő oszlopot fel akartak állítani, az összetört. A legmagasabb, még álló kő 20,6 méter és 160 tonna. Igazán nem is a méretük a legfurcsább, hanem a kinézetük. Nem kell sok fantázia ahhoz, hogy toronyházakat lássunk bennük. Ez azért különös, mert Kr.u. 2-4. században készültek, amikor toronyházak még, vagy már(?), nem léteztek. Hogy Mindez még ne legyen elég megmagyarázhatatlan, a kőfejtő, ahonnan a kövek származnak, 4 km-nyire fekszik. Ez a nagy távolság nem csak a régészeknek okoz komoly fejtörést, napjaink mérnökeinek is az lenne.

axum_large.jpg

axum.jpg

Új régészeti leletek felülírják a történelmet és alátámasztják a védikus írásokat? A mai civilizáció egy régebbi ismétlődése?

Az Oroszország Hangja és más források arról számoltak be, hogy 300 millió éves alumínium gép darabját találták meg Vlagyivosztokban. Szakértők azt mondják, a talált fogas léc gyártási folyamat és nem természeti erők műve. A történelem ciklikusan váltakozik. A felhőkarcolókkal tűzdelt megalopoliszok nem új keletűek. Sok millió évvel ezelőtt is volt (vagy lehetett) nem egy ilyen világ, mint a mai.
 

Zamanskaya szerint, egy Vlagyivosztoki illetőségű férfi egy hideg téli estén bukkant a fogasléc formájú fémre, ami egy széndarabból állt ki, amivel éppen az otthonát akarta fűteni. 
A felfedezése megbabonázta, és mint felelős polgár úgy döntött, hogy segítséget kér a Primorye régióban élő tudósoktól. Miután vezető szakértők megvizsgálták a fémtárgyat, a férfi megdöbbent, mikor megtudta felfedezésének feltételezett korát. A fémdarab feltehetően 300 millió éves, amire még a kutatók is csak azt tudták mondani, hogy valószínűleg nem természeti erők hozták létre, hanem azt valaki legyártotta. Az, hogy kik használhattak alumínium fogaskereket még az idők hajnalán, továbbra is megválaszolatlan kérdés.

A lelet nagyon hasonlít egy fogazott fémlécre, melyet mesterségesen hoztak létre. Olyan, mint a mikroszkópoknál használt fogasléc, illetve különböző műszaki és elektronikai eszközökben használatos alkatrész, mondja az író Natalia Ostrowski a KP UA Daily munkatársa.

Napjainkban viszonylag gyakori, hogy furcsa tárgyak kerülnek elő ásványi anyagokból. Az első ilyesfajta felfedezés még 1851-ből való, mikor Massachusetts-i bányászok találtak egy cink-ezüst, díszített vázát egy kibányászott kődarabban, melynek korát egészen a kambriumi időkre datálták, ami körülbelül 500 millió évet jelent. 
Hatvanegy évvel később amerikai tudósok Oklahomában egy vasedényt találtak, ami egy széndarabba volt ágyazódva, és ami 312 millió évesnek bizonyult. Aztán 1974-ben egy romániai homokkő bányában egy alumínium szerkezet részét találták meg, melynek eredete ismeretlen volt. Egy kalapácsra vagy egy Apolló űrhajókon használt lábtámaszra hasonlított, a darab korát a Júra korzsakra tették, melyet ember akkor nem készíthetett. Mindezek a felfedezések nemcsak, hogy tanácstalanná teszik a tudósokat, de aláássák a modern tudomány legalapvetőbb tanításait is.
A fémdarab, amit nemrég Vlagyivosztokban találtak egy újabb tény, ami zavarba ejti a tudósokat. A széndarab, amiből a tárgy előkerült a Chernogorodskiy bányából, Khakasia régióból került Primorye-be. Tudva, hogy a szénkészletek ebben a régióban körülbelül 300 millió évesek, orosz szakértők csak arra tudnak következtetni, hogy a tárgy csak a szén képződése előtt kerülhetett oda.

Egy másik kérdés, ami nagyon érdekli a tudósokat, hogy az alumínium ötvözet vajon földi eredetű-e? Meteoritok tanulmányozása alapján ismert, hogy létezik a földön kívüli eredetű alumínium-26, mely ezt követően magnézium-26-tá bomlik le. A 2%-os magnézium tartalom talán jelentheti, hogy a darab a földön kívülről érkezett. De lehet bizonyíték korábban a Földön létező ismeretlen civilizációk létezésére is. Mindenesetre további vizsgálatok szükségesek ezen feltevések megerősítésére.
Az első vizsgálatokat Oroszországban végezte az anomália kutató és biológus Valerij Brier, aki az alumíniumból vett mikroszkópikus méretű mintákat tanulmányozta. Valery Brier röntgendiffrakciós elemzésnek vetette alá a fémet. Ez azt mutatta, hogy nagy tisztaságú alumíniumról van szó, melynek mindössze 2-4% százalékos a magnézium tartalma. A Szentpétervári Magfizikai Intézet főmunkatársa Igor Okunev is megerősítette a lelet korát.

Egy Cape Nazimova közeli orosz szigeten végzett tengerfenék alatti 9 méter mélyen történt szikla minta fúrásakor egy furcsa fémötvözet került felszínre, melyet a történelem előtti korban a homokkő tartósított, korát 240 millió évesre tették. A különleges ötvözet drabjai szokatlan összetételűek voltak, és nem tett túl jót a fúrógépnek sem. Az ötvözetek egyértelműen mesterségesek voltak, amit csak intelligens lények hozhattak létre, mondta Brier.
Nem olyan régen szintén Oroszországban találtak egy mechanikus szerkezetet, mely vulkáni kőzetből került elő, korát 400 millió évre becsülik.

Megállapítást nyert, hogy a Kamcsatka-félszigeten, 150 mérföldre Tigil falutól a Szentpétervári Egyetem régészei furcsa kövületeket találtak. A leletek megbízhatóságát igazolták. Yuri Golubev régész és társai elcsodálkoztak azon, hogy a szakértők szerint ezek egy valamiféle gép alkatrészei.
 
A legősibb vázát 1851-ben Massachusetts-ben egy kőbányában történt robbantás eredményeként fedezték fel. Ez egy ezüst-cink váza, melyen szőlőre hasonlító díszítés látható. A váza életkorát 534 millió évesnek találták, ahogy a sziklát is, amiből előkerült.

Egy másik furcsa lelet amit egy darab szénben találtak, egy fém edény, ahogy a képen is látható. 1912-ben Oklahomában került elő, korát 312 millió évre becsülik.

Bővebben itt: http://vilaghelyzete.blogspot.hu/2013/11/uj-regeszeti-leletek-felulirjak.html

Megjegyzés:

Természetesen ezeknek a cikkeknek a hitelességét én nem garantálhatom, de az tény, hogy egyre több "furcsa" dolog kerül napvilágra, amik egyre erősebben kérdőjelezik meg a tanított történelem valódiságát...  (Tabi Kazu)

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

movies about porn addiction onoc03

(AbermotDiz, 2020.06.10 09:32)

pussy worship lesbian [url=https://hiroes.co/free-asian-shemale-porn-video/]free asian shemale porn video[/url] animated girls porn <a href=" https://hiroes.co/interracial-cartoon-porn-comics/ ">interracial cartoon porn comics</a> tantric sex videos https://hiroes.co/big-cocks-in-vaginas/ free amateur porn hamster

sort fisse p kwjl97

(AbermotDiz, 2020.06.10 08:31)

sex med min asiatiske kone <a href=" https://ukyzu.online/stor-penis-pornostjerne/ ">stor penis pornostjerne</a> lil kim pornofilm <a href=" https://ukyzu.online/manster-pik/ ">manster pik</a> gratis slave porno videoer https://ukyzu.online/ngne-lgirls/ stor sort pousse

zral dominiknsk porno gszx85

(AbermotDiz, 2020.06.10 08:21)

roztomil japonsk kouen <a href=" https://ahure.info/interracial-lesbiky-galerie/ ">interracial lesbiky galerie</a> zdarma bisexuln ebenov porno <a href=" https://ahure.info/gay-porno-medvd/ ">gay porno medvd</a> videa celebrity sex tape https://ahure.info/scooby-doo-sex-video/ teen titan porno fotky

haiseva anaali porno wmtk00

(AbermotDiz, 2020.06.10 08:13)

lesbo Hieronta seksiä <a href=" https://luwil.info/christmas-sarja-kuva-porno/ ">christmas sarja kuva porno</a> miten antaa paras BJ video <a href=" https://luwil.info/college-teini-pic/ ">college teini PIC</a> teräväpiirto Teens https://luwil.info/maerkae-kusipaeae-pic/ musta lesbo galleriat

gratis bestialitets pornofilmer krse47

(AbermotDiz, 2020.06.10 08:08)

pigen ser stor penis <a href=" https://lacasettadellefate.eu/asiatisk-lesbisk-sex-slave/ ">asiatisk lesbisk sex slave</a> uae sex video <a href=" https://lacasettadellefate.eu/du-porno-sex-videoer/ ">du porno sex videoer</a> xxx bevger sig https://lacasettadellefate.eu/gratis-private-sex-videoer/ moms frste anal porno

zadarmo Aussie Gay porno elyv26

(AbermotDiz, 2020.06.10 07:56)

star eny majce anlny sex <a href=" https://decud.info/gay-sex-v-krei/ ">gay sex v Krei</a> dva lesbiky zvies rovno dieva <a href=" https://decud.info/holky-e-rovnako-ako-vek-penis/ ">holky, e rovnako ako vek penis</a> vek Gay Latino kohty https://decud.info/mobiln-fajenie-porno/ tesn biele maika obrovsk ierny koht

ledig seks vid riil64

(AbermotDiz, 2020.06.10 07:51)

svart porm com <a href=" https://jidobuco.co/gratis-latin-mamma-porno/ ">gratis Latin mamma porno</a> svart Mamba porno hub <a href=" https://jidobuco.co/jill-kelly-porno/ ">jill Kelly porno</a> sex massasje ur https://jidobuco.co/morsom-lesbisk-porno-videoer/ asiatisk jente knullet av en stor kuk

xxx HD vedios Tlchargement gratuit ecum11

(AbermotDiz, 2020.06.10 07:33)

sexe noir porno films <a href=" https://fr.ocidet.co/noir-lesbienne-sites-de-rencontres/ ">noir lesbienne sites de rencontres</a> bne lesbienne porno tubes <a href=" https://fr.ocidet.co/bvrb-lesbienne-porno/ ">bVRB lesbienne porno</a> belle photo de pnis https://fr.ocidet.co/blond-adolescence-sexe/ guy Bondage porno

gingembre chatte porno yfsn22

(AbermotDiz, 2020.06.10 06:45)

serr chatte sans poils <a href=" https://ewyju.info/anime-porno-youporn/ ">anime porno YouPorn</a> parfait chatte photos porno <a href=" https://ewyju.info/longues-lesbiennes-sexe-vidos/ ">longues lesbiennes sexe vidos</a> dragonballzic porno https://ewyju.info/sale-bne-lesbienne/ xxx vido ma

avsugning svälja filmer sbbz55

(AbermotDiz, 2020.06.10 06:09)

video Blow jobb <a href=" https://se.ijuvov.co/baby-med-en-stor-dildo/ ">baby med en stor dildo</a> svart Booty hrig <a href=" https://se.ijuvov.co/har-du-en-stor-dildo/ ">har du en stor dildo</a> mellanrasig röret https://se.ijuvov.co/koen-vedei/ (Nacka)

extreme butts Pornos dnku19

(AbermotDiz, 2020.06.10 05:58)

nackte Mädchen, die hocken <a href=" https://iralo.online/extrem-heisse-pornos/ ">extrem heiße Pornos</a> big dick für die Frau <a href=" https://iralo.online/ultimative-hentai-pornos/ ">ultimative Hentai-Pornos</a> fett schwarze Teenager-Pornos https://iralo.online/niedliche-dreier-sex/ reife Mama freies Sexvideo

sehr junge hausgemachte Pornos qsei50

(AbermotDiz, 2020.06.10 05:44)

wie man großen Blowjob gibt <a href=" https://ubforum-bulgaria.eu/taiwan-pussy-pornos/ ">taiwan Pussy Pornos</a> schwangeren Analsex <a href=" https://ubforum-bulgaria.eu/geradlinige-maedchen-lesbischen-sex/ ">geradlinige Mädchen lesbischen Sex</a> videos von schwarzen Mädchen quietschen https://ubforum-bulgaria.eu/milf-pornostars-liste/ blasenjobs durch Mama

handel gay Porr qaio16

(AbermotDiz, 2020.06.10 05:40)

svarta snor röret <a href=" https://azufi.online/www-big-cocks-com/ ">www. Big cocks.com</a> porno videoes <a href=" https://azufi.online/ametuer-porr-vids/ ">ametuer porr vids</a> lesbisk sekreterare Porr https://azufi.online/freelesbianporn-videor/ mamma son kön vningar

gratis stor hvid fisse oyfx11

(AbermotDiz, 2020.06.10 05:27)

dans gratis pornovideoer <a href=" https://lacasettadellefate.eu/gratis-xxx-sorte-lesbiske-film/ ">gratis xxx sorte lesbiske film</a> lacey ebony porno <a href=" https://lacasettadellefate.eu/milf-big-dicks/ ">milf big dicks</a> mnd shitting gay porno https://lacasettadellefate.eu/gratis-teenagere-sex-pornoklip/ ebony Glamour porn

ensimmäinen iso kalu putki pugh96

(AbermotDiz, 2020.06.10 05:25)

lataa pornografia video <a href=" https://leportrait.online/homo-karhu-orgia-video/ ">homo karhu orgia video</a> lesbot ja homot seksiä <a href=" https://leportrait.online/iso-musta-kova-homo-kukko/ ">iso musta kova homo kukko</a> ilmainen amerikkalainen isä porno videoita https://leportrait.online/aeiti-poika-suku-puoli-xxxx/ aZ XXX Video

png Teen vidos de sexe ncrv54

(AbermotDiz, 2020.06.10 04:56)

porno fluage gay <a href=" https://fr.ocidet.co/indien-porno-dessin-anim/ ">indien porno dessin anim</a> rotique porno tube <a href=" https://fr.ocidet.co/www-x-xxx-video-com/ ">www x xxx Video com</a> hardcore anime lesbienne porno https://fr.ocidet.co/modle-nue-amateur/ dup vidos de sexe

gay maschio anale sesso video ozah33

(AbermotDiz, 2020.06.10 03:56)

gratis film video porno <a href=" https://it.vemeky.co/donne-che-fanno-la-loro-figa-squirt/ ">donne che fanno la loro figa squirt</a> figa squirting Trio <a href=" https://it.vemeky.co/les-vid/ ">les vid</a> maturo amatoriale porno https://it.vemeky.co/ragazze-nere-pussey/ gratis fica schizza

cuckhold sex video rsoz37

(AbermotDiz, 2020.06.10 03:50)

bbw flash porn <a href=" https://medicinasalternativas.co/gay-video-big-cock/ ">gay video big cock</a> tight xxx <a href=" https://medicinasalternativas.co/lesbian-moms-galleries/ ">lesbian moms galleries</a> big white dicks pictures https://medicinasalternativas.co/blow-job-tips-videos/ how big was ron jeremys penis

asijsk kouen kompilace dlpr99

(AbermotDiz, 2020.06.10 03:38)

dvky bere velk pro <a href=" https://ahure.info/zadek-phat-porno/ ">zadek phat porno</a> porno sex porno <a href=" https://ahure.info/dvky-sprchov-trubice/ ">dvky sprchov trubice</a> asijsk dospvajc domc porno https://ahure.info/nov-velk-ern-penis/ chyba kohout porno

lesben mit Orgien sqza33

(AbermotDiz, 2020.06.10 03:35)

winzige Teenie-Masturbier-Pornos <a href=" https://de.allredandco.co/grosse-titelte-lesbische-pornos/ ">groГџe, titelte lesbische Pornos</a> groГџe ks com <a href=" https://de.allredandco.co/lesbian-teen-fuck-mom/ ">lesbian teen fuck mom</a> sexy Ttens https://de.allredandco.co/geile-college-maedchen-pornos/ filmtgp


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184

Következő »